Osobní dopis jednatele R.K. SERVIS spol. s r.o. nájemcům městských bytů a nebytových prostor

 

20.2.2019 - Právní stanovisko k době trvání mandátní smlouvy

26.2.2019 - Průvodní dopis jednatele R.K.SERVIS, spol. s r.o. k výpovědi R.K.SERVIS, spol. s r.o. městu UH

26.2.2019 - Výpověď R.K.SERVIS, spol. s r.o. městu UH

26.2.2019 - Předávací email starostovi města UH k výpovědi ze dne 26.2.2019

18.3.2019 - Usnesení RM o pověření starosty k jednání s R.K.SERVIS, spol. s r.o.

  8.4.2019 - Informovaní starosty o jednání jednatelů R.K.SERVIS, spol. s r.o. a Eduha, s r.o.

11.5.2019 - Návrh společné deklarace R.K.SERVIS, spol. s r.o. a Města UH a zpětvzetí výpovědi

14.5.2019 - Email starostovi města UH

16.5.2019 - Dopis starostovi města UH o zaslání zpětvzetí výpovědi

16.5.2019 - Žádost starosty města UH o zpětvzetí výpovědi

16.5.2019 - Průvodní dopis k zpětvzetí výpovědi ze strany R.K.SERVIS, spol. s r.o.

16.5.2019 - Zpětvzetí výpovědi ze strany R.K.SERVIS, spol. s r.o.

20.5.2019 - 13. RADA MĚSTA UH - zpětvzetí výpovědi R.K.SERVIS, spol. s r.o. a schválení neprojednané dohody (strana 5)

20.5.2019 - Neprojednaná Dohoda o ukončení mandátní smlouvy s R.K.SERVIS, spol. s r.o.

22.5.2019 - Žádost ved. OSMM o podpis s námi neprojednané dohody

28.5.2019 - Email jednatele R.K.SERVIS, spol. s r.o. vedoucímu OSMM

28.5.2019 - Oznámení R.K.SERVIS, spol. s r.o. o ukončení Mandátní smlouvy

28.5.2019 - První vyjádření R.K.SERVIS, spol. s r.o. k neprojednané dohodě

  3.6.2019 - Opakovaná žádost vedoucího OSMM o podpis neprojednané dohody s R.K.SERVIS, spol. s r.o.

  6.6.2019 - Druhé vyjádření R.K.SERVIS, spol. s r.o. k neprojednané dohodě

  6.6.2019 - Žádost jednatele R.K.SERVIS, spol. s r.o. starostovi o pokračování jednání dle jeho žádosti o zpětvzetí výpovědi ze dne 16.5.2019

  6.6.2019 - Odpověď jednatele R.K.SERVIS, spol. s r.o. na opakovanou žádost ved. OSMM ze dne 3.6.2019

  7.6.2019 - Další opakovaná urgence vedoucího OSMM o podpis neprojednané dohody s R.K.SERVIS, spol. s r.o.

10.6.2019 - Odpověď jednatele R.K.SERVIS, spol. s r.o. na opakovanou žádost ved. OSMM ze dne 7.6.2019

10.6.2019 - Třetí vyjádření R.K.SERVIS, spol. s r.o. k dohodě z 10.6.2019

13.6.2019 - Dopis jednatele R.K.SERVIS, spol. s r.o. členům RM

17.6.2019 - Návrh Dohody ze strany R.K.SERVIS, spol. s r.o. adresovaný starostovi města UH

19.6.2019 - Dopis vedoucího OSMM k výpovědi města UH společnosti R.K.SERVIS, spol. s r.o.

19.6.2019 - Výpověď města UH společnosti R.K.SERVIS, spol. s r.o.

 

 

 

 

  

 

 

R.K.Servis spol. s r.o.

Masarykovo nám. 157/8.

686 01 Uherské Hradiště

tel. 572 552 674

fax. 572 551 390

rkservis@rkservis.com

Úřední hodiny

Pondělí 7:00-10:30 12:30-16:30
Úterý 7:00-10:30  
Středa 7:00-10:30 12:30-16:30
Čtvrtek 7:00-10:30  
Pátek 7:00-10:30  

 2015 © R.K.SERVIS, spol. s r.o. All Rights Reserved.