Ekonomické služby

 

 • vedení účetnictví podle platných právních předpisů

 • vedení evidence nákladů vztahujících se k domu

 • kontrola věcné a formální správnosti účetních dokladů

 • zpracování roční účetní závěrky, zprávy o hospodaření společenství vlastníků a daňového přiznání za společenství vlastníků

 • vedení evidence členů společenství vlastníků

 • vybírání předem určených finančních prostředků od členů společenství vlastníků na náklady spojené  se správou domu a vedení evidence plateb členů společenství

 • evidence údajů potřebných pro roční vyúčtování služeb

 • evidence předpisů a plateb záloh na služby pro jednotlivé vlastníky jednotek

 • evidence nákladů na teplo, TUV a služby

 • zpracování vyúčtování nákladů pro jednotlivé vlastníky jednotek za kalendářní rok

 • zajištění výplaty přeplatků a výběru nedoplatků z ročního vyúčtování služeb

R.K.Servis spol. s r.o.

Masarykovo nám. 157/8.

686 01 Uherské Hradiště

tel. 572 552 674

fax. 572 551 390

rkservis@rkservis.com

Úřední hodiny

Pondělí 7:00-10:30 12:30-16:30
Úterý 7:00-10:30  
Středa 7:00-10:30 12:30-16:30
Čtvrtek 7:00-10:30  
Pátek 7:00-10:30  

 2015 © R.K.SERVIS, spol. s r.o. All Rights Reserved.