• vedení účetnictví podle platných právních předpisů

  • vedení evidence nákladů vztahujících se k domu

  • kontrola věcné a formální správnosti účetních dokladů

  • zpracování roční účetní závěrky, zprávy o hospodaření společenství vlastníků a daňového přiznání za společenství vlastníků

  • vedení evidence členů společenství vlastníků

  • vybírání předem určených finančních prostředků od členů společenství vlastníků na náklady spojené  se správou domu a vedení evidence plateb členů společenství

  • evidence údajů potřebných pro roční vyúčtování služeb

  • evidence předpisů a plateb záloh na služby pro jednotlivé vlastníky jednotek

  • evidence nákladů na teplo, TUV a služby

  • zpracování vyúčtování nákladů pro jednotlivé vlastníky jednotek za kalendářní rok

  • zajištění výplaty přeplatků a výběru nedoplatků z ročního vyúčtování služeb

R.K.Servis spol. s r.o.

Pivovarská 302

686 01 Uherské Hradiště

tel. 773 553 695

rkservis@rkservis.com

Úřední hodiny

Pondělí 8:00-11:00 13:00-16:30
Úterý 8:00-11:00  
Středa 8:00-11:00 13:00-16:30
Čtvrtek 8:00-11:00  
Pátek 8:00-11:00  

 

 Po telefonické dohodě: kdykoli 2015-2020 © R.K.SERVIS, spol. s r.o. All Rights Reserved.