Správa nemovitostí

 

 • předpis a kontrola plateb spojených s vlastnictvím (užíváním) bytových a nebytových jednotek, příspěvků vlastníků jednotek na správu domu a pozemku a plateb na úhradu za plnění spojená s užíváním bytových a nebytových jednotek (služby spojené s bydlením)

 • provádění změn v předpisech plateb vlastníků (uživatelů) jednotek

 • vedení evidence nákladů na provoz domu (opravy a údržbu společných částí domu, služby spojené s bydlením, správní odměna, pojistné apod.)

 • kontrola a příprava úhrady dodavatelských faktur, kontrola věcné správnosti, náležitostí dle zákona, sjednané ceny

 • provádění plateb dle stanovených limitů a způsobů autorizace

 • provádění vyúčtování tepla, studené vody, teplé užitkové vody, osvětlení, výtahů, úklidu a ostatních služeb na jednotlivé vlastníky, uživatele jednotek či jiné odběratele dle platných předpisů

 • vypořádání přeplatků a nedoplatků z vyúčtování služeb spojených s bydlením

 • přehled pohledávek a závazků formou pravidelných hlášení

 • evidence dlužníků a zasílání upomínek dle stanoveného interního předpisu

 • evidence nemovitostí, domů včetně příslušenství, bytových a nebytových jednotek

 • evidence vlastníků bytových a nebytových jednotek včetně změn vlastnictví

 • evidence nájemců a dalších uživatelů bytových a nebytových jednotek včetně změn

R.K.Servis spol. s r.o.

Masarykovo nám. 157/8.

686 01 Uherské Hradiště

tel. 572 552 674

fax. 572 551 390

rkservis@rkservis.com

Úřední hodiny

Pondělí 7:00-10:30 12:30-16:30
Úterý 7:00-10:30  
Středa 7:00-10:30 12:30-16:30
Čtvrtek 7:00-10:30  
Pátek 7:00-10:30  

 2015 © R.K.SERVIS, spol. s r.o. All Rights Reserved.