• archivace a vedení dostupné projektové (stavební) dokumentace k nemovitosti

 • archivace a vedení technické evidence budov, bytových a nebytových jednotek

 • provádění technických prohlídek objektů, zabezpečení zajištění odborných posudků

 • předkládání návrhů na opatření vedoucí k nápravě (opravě) technického nedostatku či opotřebení, popřípadě k odvrácení havárie

 • provádění stavebních prohlídek objektů, zabezpečení zajištění odborných posudků

 • předkládání návrhů na opatření vedoucí k nápravě (opravě) stavebního nedostatku či opotřebení, popřípadě k odvrácení havárie

 • zajištění pravidelných revizí technických zařízení dle příslušných ČSN a předpisů státního odborného dozoru

 • odečet energií a médií v bytových a nebytových jednotkách

 • zajištění montáže a výměn poměrových měřidel — vodoměrů, měřičů spotřeby tepla

 • zajištění provádění běžných oprav a údržby společných částí budov

 • zajištění oprav a rekonstrukcí společných částí domu

 • provádění kontrol oprav a rekonstrukcí včetně přípravy, zadání a převzetí akce

 • provedení výběrových řízení dodavatelských firem

R.K.Servis spol. s r.o.

Pivovarská 302

686 01 Uherské Hradiště

tel. 773 553 695

rkservis@rkservis.com

Úřední hodiny

Pondělí 8:00-11:00 13:00-16:30
Úterý 8:00-11:00  
Středa 8:00-11:00 13:00-16:30
Čtvrtek 8:00-11:00  
Pátek 8:00-11:00  

 

 Po telefonické dohodě: kdykoli 2015-2020 © R.K.SERVIS, spol. s r.o. All Rights Reserved.