Technická správa nemovitostí

 

 • archivace a vedení dostupné projektové (stavební) dokumentace k nemovitosti

 • archivace a vedení technické evidence budov, bytových a nebytových jednotek

 • provádění technických prohlídek objektů, zabezpečení zajištění odborných posudků

 • předkládání návrhů na opatření vedoucí k nápravě (opravě) technického nedostatku či opotřebení, popřípadě k odvrácení havárie

 • provádění stavebních prohlídek objektů, zabezpečení zajištění odborných posudků

 • předkládání návrhů na opatření vedoucí k nápravě (opravě) stavebního nedostatku či opotřebení, popřípadě k odvrácení havárie

 • zajištění pravidelných revizí technických zařízení dle příslušných ČSN a předpisů státního odborného dozoru

 • odečet energií a médií v bytových a nebytových jednotkách

 • zajištění montáže a výměn poměrových měřidel — vodoměrů, měřičů spotřeby tepla

 • zajištění provádění běžných oprav a údržby společných částí budov

 • zajištění oprav a rekonstrukcí společných částí domu

 • provádění kontrol oprav a rekonstrukcí včetně přípravy, zadání a převzetí akce

 • provedení výběrových řízení dodavatelských firem

R.K.Servis spol. s r.o.

Masarykovo nám. 157/8.

686 01 Uherské Hradiště

tel. 572 552 674

fax. 572 551 390

rkservis@rkservis.com

Úřední hodiny

Pondělí 7:00-10:30 12:30-16:30
Úterý 7:00-10:30  
Středa 7:00-10:30 12:30-16:30
Čtvrtek 7:00-10:30  
Pátek 7:00-10:30  

 2015 © R.K.SERVIS, spol. s r.o. All Rights Reserved.